VAIKŲ UŽIMTUMO ORGANIZAVIMAS

2010 - 07 - 30

aiko ugdymas ir ugdymasis suintensyvėja jam pradėjus eiti į mokyklą. Čia jis mokosi, įgauna socialinių įgūdžių, pamažu tampa brandžia asmenybe. Tačiau mokykloje, pamokų metu, jis praleidžia tik dalį laiko. Vaiko gyvenimas mokykloje sutvarkytas pagal tam tikrą tvarką, tačiau po pamokų vaikas gali pakliūti į nepalankią aplinką. Mokykloje gaunamos žinios, įgūdžiai, o popamokinė veikla taip pat turi didelę įtaką vaiko socializacijai. Todėl svarbu, kad vaikas ir po pamokų gautų tinkamą auklėjimą, bendravimo įgūdžių. Tai galima įgyvendinti neformaliojo ugdymo įstaigose, mokyklos būreliuose, kituose vaikui naudinguose užsiėmimuose.

Priedas
Priedas
Atgal

Komentarai

Jūs galite pateikti komentarą naudodamiesi žemiau esančia forma.