VAIKO TEISIŲ IR TEISĖTŲ INTERESŲ UŽTIKRINIMAS

2010 - 07 - 28

Lietuva, ratifikuodama Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, įsipareigojo gerbti ir užtikrinti visas Konvencijoje numatytas vaiko teises, tame tarpe ir imtis priemonių, skatinančių nuolat lankyti mokyklą ir mažinančių moksleivių, paliekančių mokyklą, skaičių. Tačiau, manytina, valstybės įsipareigojimai tuo nesibaigia ir turėtų būti traktuojami plačiau nei tik pakankamų išteklių mokykloms paskirstymas ir įstatymų, verčiančių vaikus jas lankyti, priėmimas – valstybė turėtų imtis priemonių, užtikrinančių naudingą ir patrauklų mokyklų darbą, kad vaikams mokyklose būtų ne tik profesionaliai pateikiamos žinios, bet tuo pačiu sukurtas ir palankus psichologinis klimatas, skatinantis vaikų savarankiškumą, norą ieškoti, tirti ir kurti.

Priedas
Priedas
Atgal

Komentarai

Jūs galite pateikti komentarą naudodamiesi žemiau esančia forma.