Vaiko gerovės specialistams aktualūs teisės aktai

2017 - 09 - 05

Teisės aktų, aktualių visiems vaiko gerovės specialistams, įsigalėjusių nuo 2017 m. rugsėjo 1 dienos, sąvadas.

• Dėl pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (https://www.e-tar.lt/…/leg…/d3e225c08e0a11e7a3c4a5eb10f04386);

• Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (https://e-seimas.lrs.lt/…/TAD/67f184a28e8711e7a5e2b345b086d…);

• Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo (įsakymas) (https://www.e-tar.lt/…/leg…/885dfbd08d4511e7a3c4a5eb10f04386);

- Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas (https://www.e-tar.lt/…/leg…/885dfbd08d4511e7a3c4a5eb10f04386);

• Dėl išvados teikimo dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ir vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo (https://www.e-tar.lt/…/leg…/573e4cf00a5811e79ba1ee3112ade9bc);

• Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo (https://www.e-tar.lt/…/leg…/5321ed508d7211e7a3c4a5eb10f04386);

• Dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (https://www.e-tar.lt/…/leg…/0fcdca10898511e7a3c4a5eb10f04386);

• Dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės rekomendacijų (https://www.e-tar.lt/…/leg…/651a79c062eb11e7b85cfdc787069b42);

• Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymo nr. V-579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo (https://www.e-tar.lt/…/leg…/b8a552a02fc311e78397ae072f58c508).

Atgal

Komentarai

Jūs galite pateikti komentarą naudodamiesi žemiau esančia forma.