Švietimo ir mokslo ministerijoje vyks tyrimo apie asociacijas ir jų dalyvavimą politikoje pristatymas

2017 - 02 - 20

Vasario 28 d. 10.00 val. ŠMM kolegijų salėje vyks prof. Birutės Mikulskienės ir jos grupės atliktas tyrimas apie asociacijas ir dalyvavimą politikoje.
Tyrimo tikslas: nustatyti bendradarbiavimo su asociacijomis veiksnius, kurie padėtų praktikams (valstybės institucijoms) užtikrinti visų atskirų interesų pasireiškimo lygiateisiškumą, derantis dėl viešojo intereso ribų.
Kad rezultatus būtų lengviau interpretuoti ir praktikams geriau suvokti, tyrimai buvo atlikti trijuose viešojo valdymo sektoriuose: švietimo, sveikatos apsaugos bei ūkio sektoriuose.
Buvo formuojamas svarbiausių atviro ir skaidraus asociacijų valdymo principų rinkinys, kuris gali tapti atrankos į įtraukimo priemones atskaitos tašku. Ištyrus asociacijų vidines atstovavimo praktikas, buvo įvertintas jų atitikimas atviro ir skaidraus valdymo principams. Taip pat buvo sukurtas asociacijų įtraukimo į politikos kūrimo procesą valdymo modelis.
Plačiau susipažinti su tyrimo rezultatais galima kolektyvinėje monografijoje „Įtrauktis: ką geba Lietuvos asociacijos?“ (Mikulskienė, Birutė; Pitrėnaitė-Žilėnienė, Birutė; Švaikauskienė, Simona; Galiauskienė, Eglė; Narbutas, Šarūnas. Įtrauktis: ką geba Lietuvos asociacijos? : kolektyvinė monografija / ats. red. Birutė Mikulskienė. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2016. 467 p. ISBN: 9789955198376),
Monografiją galima rasti elektroninių knygų bibliotekoje http://ebooks.mruni.eu/product/trauktis-k-geba-lietuvos-asociacijos
Tyrimai atlikti įgyvendinant Lietuvos mokslų tarybos projektą „Įtrauktis: asocijuotų grupių įtraukimas ir jų gebėjimas įsitraukti į viešojo valdymo procesus“ (Nr. MIP-096/2014).

Atgal

Komentarai

Jūs galite pateikti komentarą naudodamiesi žemiau esančia forma.