Nebūkime abejingi. „SOS vaikų kaimai“ vykdomos kasmetinės mokyklos akcijos!

2014 - 09 - 02

Labdaros paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija (toliau – SOS vaikų kaimai Lietuva), įkurti 1991 metais, yra tarptautinės SOS vaikų kaimai (SOS Kinderdorf International) draugijos narys. SOS vaikų kaimai Lietuva teikia profesionalią, šeimos modeliu grįstą globą ir paramą tėvų globos netekusiems vaikams, našlaičiams ar vaikams, kurių šeimos negali jais pasirūpinti. Čia suteikiama palydimoji globa jaunuoliams tol, kol jie pradeda dirbti ir geba save išlaikyti.

SOS vaikų kaimai taip pat rūpinasi socialinius sunkumus patiriančiomis ir socialinės rizikos šeimomis ir jų vaikais: stiprina šias šeimas, kad vaikai nebūtų atiduodami į globą. SOS vaikų kaimų vaikų dienos centruose vaikai yra saugūs, tinkamai ugdomi, skatinami turiningai leisti laisvalaikį, prireikus gauna specialistų pagalbą.

Atostogų metu vaikai keletą savaičių poilsiauja Karklės SOS vaikų kaimų poilsiavietėje, dalyvauja čia vykstančiose darbinio ugdymo programose.

SOS vaikų kaimai Lietuva yra įsteigę:

- Vilniaus SOS vaikų kaimą;

- Vilniaus SOS jaunimo namus;

- Socialinių paslaugų šeimai padalinį;

- Vaikų dienos centrus Vilniuje ir Alytuje;

- Karklės SOS vaikų poilsiavietę.

Šiuo metu SOS vaikų kaimai Lietuva globoja 300 vaikų ir jaunuolių. 62 vaikai auga SOS vaikų kaimo šeimose, 24 jaunuoliai, globojami specialistų, gyvena SOS jaunimo namuose ir naudojasi SOS vaikų kaimų teikiama pagalba, pradėdami savarankišką gyvenimą. SOS vaikų kaimai dar padeda daugiau kaip 200 vaikų Socialinių paslaugų šeimai padalinyje ir vaikų dienos centruose Vilniuje ir Alytuje.

SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos aukščiausias valdymo organas – Susirinkimas. Jo metu trejų metų kadencijai renkama Valdyba, kuri nustato ir tvirtina veiklos programas, planus, biudžetus, veiklos strategijas ir kt. Šiuo metu Valdybos nariai yra teisininkė Eugenija Sutkiene, viešųjų ryšių specialistė Daiva Lialytė, banko atstovas Gintautas Savarauskas, verslo vadovas iš Estijos Rainer Aunpu, SOS vaikų kaimų regioninė direktoriaus pavaduotoja Katrin Raie.

Garbės tarybos nariai: prof. habil. dr. Marija Barkauskaitė, prof. Donatas Katkus, dr. Žibartas Juozas Jackūnas, Tautvydas Aukštikalnis.

Nacionalinis biuras organizuoja kasdienį draugijos darbą. SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos darbui vadovauja Audrius Natkevičius.

SOS vaikų kaimų istorija

1949 metais Imste, Austrijoje, Hermanas Gmaineris įkūrė pirmąjį SOS vaikų kaimą. Jis norėjo padėti vaikams, kurie per Antrąjį pasaulinį karą neteko tėvų, prarado namus, artimuosius, šeimas. Daugelio rėmėjų ir pagalbininkų padedama, SOS vaikų kaimų organizacija išaugo ir šiuo metu padeda vaikams visame pasaulyje.

Mes rūpinamės vaikais kaip nepriklausoma nevalstybinė socialinės plėtros organizacija. Mes gerbiame įvairias religijas ir kultūras ir dirbame visose šalyse ir bendruomenėse, kur mūsų misija gali būti naudinga. Dirbti mus įkvepia Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija ir mes remiame šias teises visame pasaulyje.

Remdamasi SOS vaikų kaimų koncepcija mūsų organizacija pirmoji ilgalaikei našlaičių ir tikrųjų tėvų globos netekusių vaikų globai pritaikė šeimos modelį.

Daugiau informacijos: www.sos-vaikukaimai.lt/paremti.

Pasiūlymas
Pasiūlymas
Atgal

Komentarai

Jūs galite pateikti komentarą naudodamiesi žemiau esančia forma.