Socialinių pedagogų sėkmės forumas

2014 - 04 - 18

Lietuvos socialinių pedagogų asociacija kviečia dalyvauti respublikiniame ŠVIETIMO BENDRUOMENIŲ ASOCIACIJŲ RĖMIMO PROJEKTE: “Socialinių pedagogų sėkmės forumas”

Projekto aktualumas: Socialiniai pedagogai, vieni iš jauniausių profesijų Lietuvoje, pirmieji visuomenėje susiduria naujomis, visuomenei dar menkai žinomomis, socialinėmis problemomis ir turi būti pasirengę teikti pagalbą jas sprendžiant, todėl jiems reikalingi ne tik išskirtiniai kūrybiniai gebėjimai, kurie pasitelkiami problemų sprendimui, bet ir galimybė dalintis patirtimi pagalbos vaikui teikimo kontekste.

Socialinių pedagogų nuomone, jų profesinei karjerai ir jų gerovei labai reikšminga gerosios patirties sklaida, nes, ją adaptavus konkrečiai bendruomenei, galimas veiksmingesnis socialinio pedagogo veikimas.

Projekto tikslas: kurti socialinių pedagogų, dirbančių įvairiose ugdymo institucijose, gerovę, ugdant jų kompetencijas veiksmingos pagalbos vaikui teikimui ir iškritimo iš nuosekliojo ugdymo sistemos mokinių skaičiaus mažinimui.

Pranešimų temų grupės:

  1. Sociokultūrinis kontekstas ir socialinio pedagogo veikla
  2. Socialinio pedagogo patirtis efektyvinant Vaiko gerovės komisijos veiklą
  3. Kūrybiškumas – socialinio pedagogo veiklos sėkmės garantas

Projekto dalyviai: Lietuvos socialiniai pedagogai, kiti pagalbos vaikui specialistai, mokytojai, mokslininkai ir visi vaiko gerovės srities specialistai bei specialistų grupes.

Reikalavimai pranešimams: teikti parnešimus galima įvairiais formatais: Power Point, Word, Video, Audio formatais, pateikiant duomenis: autorius(iai), atstovaujama institucija, pranešimo tema, tikslas, uždaviniai, kokiai pranešimo grupei priskiriamas, jei pranešimas jau buvo pristatytas viešai, reikia nurodyti, kur ir kada buvo pristatytas.

Dalyvio pažymėjimas: Visiems pranešėjams, projekto dalyviams, bus įteikti pažymėjimai apie dalyvavimą respublikiniame projekte.

Kita informacija: Geriausiems pranešimams bus pasiūlyta publikuoti savo pranešimus moksliniame leidinyje. Jie bus pakviesti dalyvauti baigiamajame Ugdymo plėtotės centro projektų renginyje lapkričio 24 d. 10-12 val., ir aplankyti parodą“ Mokykla 2012“.


Pranešimo pateikimo data: iki 2012 m. lapkričio 15 d.
Pranešimus siųsti el.paštu: lspasociacija@gmail.com
Smulkesnė informacija: projekto vadovė Auksė Petruškevičiūtė, tel. 865923224, el.p. lspasociacija@gmail.com


Atgal

Komentarai

Jūs galite pateikti komentarą naudodamiesi žemiau esančia forma.