Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

2011 - 11 - 07

2011-07-21 Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1393 pakeistas švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. ISAK-941 „Dėl Bendrųjų socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatų patvirtinimo”ir išdėstyta jo nauja redakcija – Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas (Žin., 2004, Nr. 100-3729, 2011, Nr. 99-4675).
http://www3.lrs.lt

Daugiau teisės aktų keitimų, susijusių su socialinio pedagogo veikla, įsigaliojus naujai Švietimo įstatymo redakcijai, nebuvo vykdoma.

Priedas
Priedas
Atgal

Komentarai

Jūs galite pateikti komentarą naudodamiesi žemiau esančia forma.