Sėkmės akademija

Pranešimas: Neformaliojo vaikų švietimo finansavimo tobulinimo veiksmų planas 2014–2016 m.

Švietimo ir mokslo ministerijos Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vedėjas Dr. Rolandas Zuoza Klaipėda 2013 lapkričio 8 d. Parsisiųskite pranešimą (ppt)

2014 - 07 - 16

Pranešimas: Socializacija ir VAIKO GEROVĖS PROFESIONALAI

pasakyk man: ir aš pamiršiu, parodyk man: aš atsiminsiu, liepk man padaryti tai ir aš suprasiu… Prof. dr. Giedrė Kvieskienė, Parsisiųskite pranešimą (ppt)

2014 - 07 - 16

Pranešimas: OLWEUS patyčių prevencijos programos Lietuvoje įgyvendinimo rezultatai mokyklos saugios aplinkos kūrimo kontekste

Prof. dr. Ilona Klanienė KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS Parsisiųskite pranešimą (ppt)

2014 - 07 - 16

Pranešimas: Europos tarybos konvencijos dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos įgyvendinimo aktualijos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Vaikų skyrius Asta Šidlauskienė Parsisiųskite pranešimą (ppt)

2014 - 07 - 16

Mokslinė-praktinė konferencija

„Vaikų ir jaunimo pozityvios socializacijos galimybės mokyklos veikloje, kuriant saugią ir sveiką aplinką“ Parsisiųskite pranešimą (doc)

2014 - 07 - 16

Konferencija: vaikų ir paauglių agresyvus elgesys: norma ir patologija

Medicinos psichologė Rasa Karalienė 2013-11-08 Parsisiųskite pranešimą (ppt)

2014 - 07 - 16

Konferencija: vaikų ir jaunimo pozityvios socializacijos galimybės mokyklos veikloje, kuriant saugią ir sveiką aplinką

Prevencinės programos ,,Sniego gniūžtė“ įtaka pozityviai asmenybės socializacijai. Dalia Puškorienė, Klaipėda, 2013-11-08 Parsisiųskite pranešimą (ppt)

2014 - 07 - 16

Pranešimas: Vaikų ir jaunimo socializacija – vaiko gerovei

Edita Tamošiūnaitė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministrė 2013-11-08, Klaipėdos universitetas, mokslinė–praktinė konferencija „Vaikų ir jaunimo pozityvios socializacijos galimybės mokyklos veikloje, kuriant saugią ir sveiką aplinką“ Parsisiųskite pranešimą (ppt)

2014 - 07 - 16

Pranešimas: Olweus patyčių prevencijos programos Lietuvoje įgyvendinimo rezultatai

Pranešimas: Olweus patyčių prevencijos programos Lietuvoje įgyvendinimo rezultatai mokyklos saugios aplinkos kūrimo kontekste Prof. dr. Ilona Kalnienė Parsisiųskite pranešimą (ppt)

2013 - 12 - 06

Pranešimas: prevencinės programos “Sniego gniūžtė” įtaka pozytyviai asmenybės socializacijai

Pranešimas: Prevencinės programos “Sniego gniūžtė” įtaka pozytyviai asmenybės socializacijai Dalia Puškorienė Parsisiųskite pranešimą (ppt)

2013 - 12 - 06