Registracija į projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“mokymus vertinimo ekspertams

2014 - 07 - 14

Mokymų tikslas – parengti vertinimo ekspertus, gebančius kūrybiškai taikyti įvairius mokinių mokymosi rezultatų (pasiekimų, pažangos) vertinimo įrankius ugdymo procese bei konsultuoti kitus mokytojus šia tema, siekiant šalies mokinių pasiekimų gerinimo pradinio ir pagrindinio ugdymo pakopose.
Mokysimės ne tik taikyti projekto sukurtus vertinimo įrankius. Daug dėmesio bus skiriama bendrai šiuolaikinei mokinių pasiekimų ir jų pažangos vertinimo sampratai aptarti. Bus gvildenami pirminės mokinių pasiekimų diagnostikos, kompetencijų vertinimo, įvairios formuojamojo ir apibendrinamojo vertinimo, ypatingų poreikių turinčių mokinių ugdymo ir vertinimo, mokinių kūrybiškumo ir mąstymo gebėjimų ugdymo ir vertinimo, įvairių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatų panaudojimo ugdymo procesui tobulinti klausimai. Mokymų dalyviai turės unikalią progą susipažinti ir analizuoti mokyklų standartizuotų testų rezultatų panaudojimo patirtis.
Pasibaigus mokymams (visiems seminarams), jų dalyviams bus įteikti pažymėjimai. Projekto lūkestis – dalyvių pasiryžimas ir gebėjimas tęsti projekto pradėtus darbus, konsultuojant mokytojus ir jų komandas įvairiais mokinių pasiekimų vertinimo klausimais.

Mokymų laikas ir vieta. Mokymai vyks 2014 m. rugsėjo – 2015 m. birželio mėnesiais. Bus organizuoti 5 dviejų-trijų dienų seminarai (iš viso 12 dienų). Visi mokymai vyks Vilniuje. Mokymų dalyvių komandiruotės (kelionės, maitinimo, nakvynės) išlaidos bus apmokamos iš projekto lėšų.

Mokymų dalyviai. Į mokymus bus priimti pradinio ir pagrindinio ugdymo pakopose dirbantys mokytojai:
- pradinių klasių mokytojai (90 asm.);
- lietuvių kalbos mokytojai (25 asm.);
- matematikos mokytojai (25 asm.);
- socialinių mokslų (istorijos, geografijos) mokytojai (25 asm.);
- gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) mokytojai (25 asm.).

Mokytojai, norintys dalyvauti šiuose mokymuose, iki 2014 m. rugsėjo 3 d. turi užpildyti Mokymų dalyvio paraiškos formą. Į mokymus atrinktų mokytojų sąrašai bus paskelbti rugsėjo pradžioje internetinėje svetainėje www.nec.lt.

Iškilus klausimams kreiptis į Rasą Abelytę telefonais (+370 5) 2102045, (+370 5) 2756180, arba elektroniniu paštu rasa.abelyte@nec.lt.

Daugiau informacijos ir registracija čia:

http://www.nec.lt/naujienos/466/

Atgal

Komentarai

Jūs galite pateikti komentarą naudodamiesi žemiau esančia forma.