Projekto „Lietuvos MTEP pajėgumo didinimas ugdant socialinio ugdymo tyrėjų kompetencijas“ informacija

2014 - 06 - 26

Lietuvos socialinių pedagogų asociacija nuo 2013 m. sausio iki 2015 m. sausio mėn. vykdo projektą „Lietuvos MTEP pajėgumo didinimas ugdant socialinio ugdymo tyrėjų kompetencijas“, finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis. Projektu siekiama ugdyti socialinio ugdymo rities tyrėjų gebėjimus ir kompetencijas. Numatoma sukurti socialinį partnerystės tinklą ir prisidėti prie Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros pajėgumo didinimo ir efektyvaus humanitarinių ir socialinių mokslų Nacionalinės kompleksinės programos koordinavimo. Projekto tikslinė grupė – socialinės ugdymo srities tyrėjai ir LSPA nariai. Projektas vykdomas bendradarbiaujant su socialiniu partneriu – Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos institutu.

Projekto uždaviniai ir veiklos:

 1. Stiprinti viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą per masines informavimo priemones ir sukuriant virtualų socialinį partnerystės tinklą:
  • kuriama internetinė platforma (virtuali mokymosi aplinka, portalas, duomenų bazė) skirta neformaliuoju būdu įgyti trūkstamas kompetencijas;
  • rengiamas informacinis leidinys;
  • rengiamos TV ir radijo laidos (po 2) nacionaliniuose kanaluose, kurių metu bus aptariama ir diskutuojama socialinio ugdymo srityje, taip pat pristatomas tyrimas, galimybių studija ir kiti projekto rezultatai.
 2. Ugdyti socialinio ugdymo srities tyrėjų trūkstamas kompetencijas ir gebėjimus:
  • atliekamas socialinio ugdymo srityje dirbančių tyrėjų kompetencijų tyrimas siekiant identifikuoti kompetencijas, kurių trūksta socialinio ugdymo srities tyrėjams. Tyrimo metu turės būti identifikuojamos kompetencijos, reikiamos ir trūkstamos socialinio ugdymo srities tyrėjams, siekiantiems kvalifikuotai atlikti edukologijos srities tyrimus ir orientuotiems į veikimą rinkos sąlygomis, pvz.: verslumo, projektų valdymo, socialinio ugdymo srities tyrimų optimizavimo, bendradarbiavimo, komunikacijos ir kt. kompetencijos;
  • rengiama socialinio ugdymo srities tyrėjų kompetencijų ugdymo galimybių studija remiantis atlikto tyrimo ataskaita paruošiant socialinio ugdymo srities tyrėjų trūkstamų kompetencijų ugdymo galimybių analizę;
  • metodinės mokymų medžiagos parengimas remiantis tyrimo ir galimybių studijos rezultatais;
  • mokymai socialinio ugdymo srities atstovams panaudojant virtualią mokymosi aplinką (mokymuose dalyvaus tyrėjai, mokslininkai, praktikai ir kt., iš viso 50 asm.);
  • mokslinės konferencijos (2 vnt.), kurių metu bus su pristatomos su projektu susijusios temos, tyrimo rezultatai, galimybių studijos analizė ir kiti projekto rezultatai.

Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos vystytis kryptingam ir darnesniam bendradarbiavimui tarp socialinio ugdymo srities tyrėjų, praktikų bei privataus sektoriaus atstovų.

Projekto pavadinimas „Lietuvos MTEP pajėgumo didinimas ugdant socialinio ugdymo tyrėjų kompetencijas“, kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-015.

Projekto biudžetas: 810.038,00 Lt.

Kontaktinė informacija:
Auksė Petruškevičiūtė (projekto koordinatorė),
Aurimas Vičinas (projekto vadovas),
el.paštas:  lspa.projektasetagmail.com

Atgal

Komentarai

Jūs galite pateikti komentarą naudodamiesi žemiau esančia forma.