Planų individualiam vaikų mokymui ir socialinių paslaugų teikimui paruošimas

2009 - 12 - 23

Socialinis darbuotojas siekia ugdytinio sampratų, savivokos, elgesio, veiklos, santykių su kitais kokybinio pokyčio. Planingas ir tikslingas socialinio darbuotojo (socialinio pedagogo) veikimas, siekiant pozityvaus pokyčio individo gyvenime.

Priedas
Priedas
Atgal

Komentarai

Jūs galite pateikti komentarą naudodamiesi žemiau esančia forma.