Paskelbtas pilietinės visuomenės organizacijų (PVO) tvarumo indeksas

2017 - 08 - 22

Pilietinės visuomenės organizacijų tvarumo indeksas (The Civil Society Organization Sustainability Index arba CSOSI) yra esminė analitinė priemonė pilietinio sektoriaus Vidurio ir Rytų Europoje ir Eurazijoje (E&E regione) vystymuisi vertinti. Jau dvidešimt metų šiuo indeksu vertinama šio sektoriaus pažanga dvidešimt devyniose šalyse. Indeksu tiriama bendra pilietinės visuomenės padėtis, daugiausia dėmesio skiriant PVO teisinei aplinkai, organizaciniams pajėgumams, finansiniam tvarumui, atstovavimui interesams, paslaugų teikimui, infrastruktūrai ir viešajam įvaizdžiui. Kiekviena sritis vertinama nuo 1 iki 7 punktų, kai 1 reiškia labai aukštą lygmenį, o 7 – žemiausią. Indeksą rengia JAV Tarptautinės plėtros agentūra, bendradarbiaudama su vietos organizacijomis kiekvienoje indekso šalyje. 2016 m. valdžios struktūros neįvykdė siūlytos viešųjų pirkimų reglamentavimo reformos. Viešųjų pirkimų taisyklės proteguoja biudžetines organizacijas ir užkerta kelią PVO. Todėl valstybė, pirkdama paslaugas, ir toliau finansuoja biudžetines organizacijas.
Lietuvos Valstybės subsidijos sektoriui yra menkos. 2015 m. veikusios subsidijų programos 2016-aisiais nebeveikė arba neišmokėjo lėšų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija reformavo paramos vietos bendruomenėms programą ir skyrė subsidijas pagal partinę priklausomybę. Vidaus reikalų ministerijos administruojamos 140 mln. eurų Viešojo valdymo tobulinimo programos priemonėse galėjo dalyvauti tik valstybės institucijos ir žinybos. Žemės ūkio ministerijos valdoma jungtinė 3 mln. eurų ES fondų ir Lietuvos vyriausybės priemonė „Parama socialiniam verslui“ lapkritį paskelbė pirmąjį kvietimą teikti paraiškas, tačiau programos taisyklės nebuvo pakeistos ir PVO negalėjo dalyvauti konkurse.
ES struktūrinių fondų parama buvo paskirta 17 miestų vietos veiklos grupių verslo skatinimo ir socialinės integracijos iniciatyvoms, tačiau lėšos organizacijas pasieks ne anksčiau kaip 2017 m. sausį, nes atsakingoms žinyboms prireikia kelių mėnesių lėšų išmokėjimo taisyklėms parengti ir paskelbti.
Plačiau apie tyrimą ir nuorodas rasite Bendruomenų kaitos centro svetainėje: http://www.bkcentras.lt/naujienos.

Atgal

Komentarai

Jūs galite pateikti komentarą naudodamiesi žemiau esančia forma.