Naujienos

Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija bendrojo ugdymo institucijose“

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų vadovus, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojus, vaiko gerovės ir narkotikų komisijų narius dalyvauti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Lietuvos Respublikos Seimo narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru organizuojamoje konferencijoje „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija bendrojo ugdymo institucijose“ (toliau – Konferencija).

Konferencija vyks 2016 m. rugsėjo 30 d. 10 val. Seimo III rūmų Konferencijų salėje (2 aukštas).

2016 - 09 - 21

Geroji patirtis: stovykla “Padovanok vaikui vasarą”

Kėdainių Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro socialinė pedagogė Vilma Pilkienė organizavo stovyklą “Padovanok vaikui vasarą” ir dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentės organizuotame konkurse.

2016 - 09 - 21

Patyriminiai mokymai ir naujos kompleksinės šeimos įgalinimo paslaugos

Patyriminiai mokymai ir naujos kompleksinės šeimos įgalinimo paslaugos, anot Vaikų dienos centro „Navininkai“, gali gerokai prisidėti prie rizikos grupės vaikų ir jų šeimos narių gerovės kūrimo, bendravimo, savitarpio supratimo lavinimo., anot Vaikų dienos centro „Navininkai“, gali gerokai prisidėti prie rizikos grupės vaikų ir jų šeimos narių gerovės kūrimo, bendravimo, savitarpio supratimo lavinimo.

2016 - 09 - 14

Stovykla “Draugystės vasara”

Būrys Rokiškio pagrindinės mokyklos mokinukų džiaugėsi stovykla “Draugystės vasara”, kuriai svetingai duris atvėrė Rokiškio r. Žiobiškio turistinė bazė.

2016 - 08 - 31

Kviečiame į mokslinę-praktinę jaunimo tyrėjų konferenciją

2016 m. rugsėjo 8 d. kviečiame į 3-ąją mokslinę-praktinę jaunimo tyrėjų konferenciją, kuri yra skirta Lietuvos jaunimo politikos 20-mečiui.

Konferencijos tema: Jaunimo dalyvavimo ir atskirties, laisvės ir atsakomybės takoskyros.

Konferencijos vieta: Mykolo Romerio universitetas.

Daugiau informacijos ir registracijos formą rasite čia:
http://jaunimo-tyrimai.mruni.eu/

2016 - 08 - 19

Tarptautinė konferencija „Muzika ir muzikos terapija vaikų ir paauglių sveikatai“

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Muzika ir muzikos terapija vaikų ir paauglių sveikatai“, kuri įvyks š.m. rugpjūčio 5 – 6 d.
Konferencijos vieta – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos II (Kongresų) rūmai, Tilto g. 16, Vilnius

2016 - 07 - 19

Konferencija – diskusija „MOTERIMS REIKIA DEMOKRATIJOS. O AR DEMOKRATIJAI REIKIA MOTERŲ?“

2016 birželio 30 dieną 14 val. Europos lyčių lygybės institute (Gedimino pr. 16, Vilnius) įvyks konferencija – diskusija „MOTERIMS REIKIA DEMOKRATIJOS. O AR DEMOKRATIJAI REIKIA MOTERŲ?“, kurioje bus pristatyti nacionalinio tyrimo rezultatai, skaitomi pranešimai, diskutuos atskirų politinių partijų atstovai, dalyvaus skirtingas institucijas atstovaujantys ar tiesiog pavieniai fiziniai asmenys.

Konferenciją – diskusiją organizuoja Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės edukacijos fakulteto Socialinio ugdymo katedra drauge su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Pilietinės edukacijos centru.

Asmuo kontaktams: prof. dr. Irena Zaleskienė, Socialinio ugdymo katedra Socialinės edukacijos fakultetas, Lietuvos edukologijos universitetas, tel.: +370 687 90850; el.p: irena.zaleskiene@leu.lt

2016 - 06 - 29

Peticija dėl socialinių pedagogų skaičiaus didinimo

Mieli socialiniai pedagogai ir socialinių pedagogų bičiuliai, esate kviečiami pasirašyti Lietuvos edukologijos universiteto socialinės pedagogikos absolventų inicijuotą peticiją Dėl socialinių pedagogų skaičiaus didinimo. Pasirašykite patys, pakvieskite ir kitus.
http://peticijos.lt/visos/72032/signed#.V2G2GdfoA24.facebook

2016 - 06 - 21

Diskusija “Daugiafunkcinio centro kūrimosi galimybės: ikimokyklinės ugdymo įstaigos atvejis”

2016 m. birželio 21 d. 15 val. Lietuvos edukologijos universitete, 607 auditorijoje įvyks diskusija “Daugiafunkcinio centro kūrimosi galimybės: ikimokyklinės ugdymo įstaigos atvejis”.
Diskusijos iniciatorė – Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio direktorė Ramutė Kęstenienė.

2016 - 06 - 20

Buriasi Vilniaus profesinių mokyklų socialiniai pedagogai

Nors jau pirmosios vasaros dienos, tačiau socialiniai pedagogai nesnaudžia. Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos socialinė pedagogė Laura Žarskienė kartu su Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro socialiniu pedagogu Tomu Morkūnu nutarė suburti Vilniaus profesinių mokyklų socialinius pedagogus. Rezultatai puikūs – susirinko visi kviesti specialistai. Ateityje kartu su Lietuvos socialinių pedagogų asociacija pakviesime burtis ir kitų Lietuvos miestų profesinių mokyklų socialinius pedagogus.

2016 - 06 - 09