Naujienos

Metų paskaita „Reformacijai – 500. Istorinio, kultūrinio ir dvasinio palikimo paraštėje…“

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija kviečia mokytojus ir mokyklų bendruomenes, kultūros, švietimo bendruomenių asociacijų ir organizacijų narius dalyvauti metų paskaitoje, skirtoje reformacijos 500-osioms metinėms paminėti.

Kartu su Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia-Sinodu, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorija organizuojama Metų paskaita, kurioje doc. dr. Deimantas Karvelis skaitys paskaitą tema „Reformacijai – 500. Istorinio, kultūrinio ir dvasinio palikimo paraštėje…“

2016 - 12 - 20

Kviečiame į renginį “Socialinė partnerystė vaiko gerovės politikos kontekste”

Kviečiame į NVO vaikams konfederacijos organizuojamą renginį “Socialinė partnerystė vaiko gerovės politikos kontekste”.
Renginys vyks š. m. gruodžio 15 d. Trakų Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centre.

2016 - 12 - 11

Aiškinamasis raštas “Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo”

Lapkričio 30 dieną visiems Lietuvos savivaldybių švietimo skyrių vedėjams buvo išsiųstas raštas „Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo“. Tikėtina, kad šis raštas padės atsakyti į daugelį kylančių klausimų.

2016 - 11 - 30

Nacionalinė mokslinė konferencija “SOCIALINĖ ĮTRAUKTIS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLA: SUMANIOSIOS EDUKACIJOS LINK”

Lapkričio 24 dieną Lietuvos edukologijos universitete (II rūmai, T. Ševčenkos g. 31, A2 aud., Vilnius) vyks nacionalinė mokslinė konferencija “Socialinė įtrauktis ir švietimo įstaigų veikla: sumaniosios edukacijos link”.

2016 - 11 - 23

Tarptautinis seminaras „Narkotikų/ alkoholio/ tabako naudojimo prevencijos priemonių svarba paaugliams“

Valstybės institucijų kalbų centras kviečia gimnazijų, pagrindinių mokyklų ir vidurinių mokyklų socialinius pedagogus, įvairių dalykų mokytojus, mokyklų vadovus, pavaduotojus, mokyklų bendruomenės komandas, mokinių tėvus dalyvauti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 6 akad. val. tarptautiniame seminare „Narkotikų/ alkoholio/ tabako naudojimo prevencijos priemonių svarba paaugliams“.

2016 - 11 - 14

Nepraleiskite progos padėti tiems, kuriems labai reikia pagalbos

Tarptautinė labdaros organizacija „TIME TO HELP“ bendradarbiaudama su VIMS –International Meridian School bei Vaikų ir paauglių socialiniu centru vykdo socialinį projektą, kurio tikslas – suteikti paramą drabužiais nepasiturintiems gyventojams, daugiavaikėms šeimoms, bedarbiams, neįgaliesiems, pagyvenusiems asmenims bei labdaros ir paramos organizacijoms besirūpinančioms įvairiomis socialiai pažeidžiamomis gyventojų grupėmis.

2016 - 11 - 06

Priimti nauji dokumentai, reglamentuojantys socialinių pedagogų darbą

2016 m. lapkričio 2 dieną LR švietimo ir mokslo ministrė pasirašė įsakymą „Dėl mokyklos socialinio pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašo patvirtinimo“ ir įsakymą „Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2016 - 11 - 06

Konferencija „Pagalbos mokiniui specialistų veikla siekiant ugdytinių akademinės ir socialinės pažangos“

Kviečiame į konferenciją „Pagalbos mokiniui specialistų veikla siekiant ugdytinių akademinės ir socialinės pažangos“
Konferencija vyks 2016 m. lapkričio 29 d. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykloje (Partizanų g. 22, Kaunas).

2016 - 11 - 01

Konferencija „Vaiko teisė į pagarbą”

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė kviečia 2016 m. lapkričio 18 d. dalyvauti konferencijoje „Vaiko teisė į pagarbą“, kurią organizuoja Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga ir Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas.

2016 - 11 - 01

Ugdymo plėtotės centras kviečia dalyvauti bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojų atrankoje

Reikalingi edukacinės srities psichologai, pradinio ugdymo, biologijos, fizikos, chemijos, istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos ir verslumo, dorinio ugdymo, filosofijos, gimtosios kalbos (rusų, lenkų), lietuvių kalbos, užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų), dailės, technologijų, muzikos, matematikos, informacinių technologijų dalykų vadovėlių turinio vertintojai.

2016 - 11 - 01