Naujienos

Galimybių studija “Socialinio ugdymo srities tyrėjų kompetencijų ugdymo galimybės”

Socialinis ugdymas yra tarpdisciplininėv mokslo sritis, kuri remiasi socialinių ir humanitarinių mokslų (antropologijos, filosofijos, ekonomikos, geografijos, istorijos, politologijos, psichologijos, socialogijos ir teisės) pagrindais bei individo ir jų grupių sąveiką su visuomene.

2014 - 10 - 01

Rugsėjo 24 dieną Lietuvos Respublikos Seime vyko konferencija „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė “

Buvo pristatytos NVO vaikams konfederacijos vykdyto ES struktūrinės paramos projekto ,,Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“ veiklos ir aptartos valstybinio ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo aktualijos.

2014 - 09 - 29

Prasideda Socialinio pedagogo profesijos Lietuvoje 25-mečio minėjimo renginiai

Šiaulių krašto socialinių pedagogų asociacija 2014 m. spalio 6 d. 12 val. organizuoja socialinio pedagogo profesijos Lietuvoje 25-mečio minėjimą.

2014 - 09 - 29


“Duonos keliu” į Dalgėdų sodybą (Trakų rajonas)

Edukologijos universiteto Socialinės edukacijos fakulteto dėstytojai išvykoje!

2014 - 09 - 26

Pagalbos prašymas, telkiant aktyvius etninės kultūros ir įvairių dalykų mokytojus integruojančius etninę kultūrą į ugdymo procesą

Gerb. etninės kultūros puoselėtojai, mokslininkai, tyrėjai, etninės kultūros specialistų ugdytojai, prašytume Jūsų pagalbos, telkiant aktyvius etninės kultūros ir įvairių dalykų mokytojus integruojančius etninę kultūrą į ugdymo procesą.

2014 - 09 - 23

Tyrimo “Socialinio ugdymo srityje dirbančių tyrėjų trūkstamų kompetencijų identifikavimas” ataskaita

Socialinės asmenybės kompetentingumas – vienas svarbiausių veiksnių, turinčių įtakos jos psichosocialinei adaptacijai. Kompetencijos sąvoka skirtinguose literatūros šaltiniuose yra įvairiai apibrėžiama.

2014 - 09 - 19

Kviečiame į NVO vaikams organizuojamą konfederaciją ,, Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė”, kuri įvyks rugsėjo 24 d. Lietuvos Respublikos Seime. Išankstinė registarcija būtina

Konferencijos tikslas yra pristatyti visuomenei NVO vaikams konfederacijos vykdyto ES struktūrinės paramos projektą pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto ,,Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-08-V ,,Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“, aptarti valstybinio ir nevyriausybinių sektorių bendradarbiavimo aktualijas, įgyvendinto projekto veiklas ir teikiamas rekomendacijas.

2014 - 09 - 17

Kviečiame Jus dalyvauti tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje

Kviečiame Jus dalyvauti tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Jaunimas globalioje visuomenėje: pokyčiai ir iššūkiai“, kuri įvyks 2014 m. lapkričio 26 d.
Kaune, Vytauto Didžiojo universitetete.

2014 - 09 - 15

Išskirtinės knygos pristatymas pedagoginei bendruomenei!

Rugsėjo 18 d. įvyks knygos „Nuodugnus mokymasis: paprasta naujovė, galinti keisti mokymą“ (orig. „Learning in Depth: A Simple Innovation That Can Transform Schooling“) pristatymą ir susitikimą su pačiu knygos autoriumi Kieranu Eganu.

2014 - 09 - 11