Naujienos

Kviečiame į viešą paskaitą „Vaikų ugdymo paradoksas – žaisti ar mokyti?”

Lietuvos edukologijos universiteto Raidos ir ugdymo psichologijos katedros docentė dr. Milda Bredikytė skaitys viešą paskaitą „Vaikų ugdymo paradoksas – žaisti ar mokyti?” 2018 m. kovo 15 d. 14 val. Lietuvos edukologijos universitete, Studentų g. 39, 414 aud.

2018 - 03 - 12

Kviečiame į pokalbį-diskusiją „Vanda Zaborskaitė. Istorijos verpetuose, kūrybos sūkuriuose“

2018 m. kovo 20 d. 17 val. Lietuvos mokslų akademijos mažojoje konferencijų salėje vyks pokalbis-diskusija „Vanda Zaborskaitė. Istorijos verpetuose, kūrybos sūkuriuose“.

2018 - 03 - 12

Lietuvoje minima Saugesnio interneto diena

2018 m. vasario 6 d. Lietuvoje minima tarptautinė Saugesnio interneto diena. Šiais metais Saugesnio interneto dienai visame pasaulyje skirtas šūkis „Junkis, kurk, ir dalinkis pagarbiai: geresnis internetas prasideda nuo tavęs!“ kviečia interneto naudotojus, ypač vaikus, atkreipti dėmesį į interneto turinį ir prisidėti prie saugesnio interneto kūrimo. Saugesnio interneto diena minima daugiau nei 120 šalių visame pasaulyje. Praėjusiais 2017 metais daugiau nei 21 000 mokyklų ir 19,5 milijono žmonių visame pasaulyje dalyvavo šios dienos organizuojamuose renginiuose ir veiklose.

2018 - 02 - 06

Kviečiame dalyvauti mokslinėje konferencijoje “Socialinės ekonomikos ir aktyvios įtraukties edukacija”

Maloniai kviečiame dalyvauti mokslinėje konferencijoje “Socialinės ekonomikos ir aktyvios įtraukties edukacija”, kuri vyks 2017 m. lapkričio 8 d. Vilniuje.
Konferencijos organizatoriai: Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės edukacijos fakultetas.
Registracija vyksta iki 2017 m. spalio 23 d.

2017 - 10 - 16

KVIETIMAS DALYVAUTI NACIONALINIO LYGMENS TARPININKAVIMO (MEDIACIJOS) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS SOCIALINIAMS PEDAGOGAMS PRETENDENTŲ Į LEKTORIUS ATRANKOJE

Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – Centras) organizuoja nacionalinio lygmens tarpininkavimo (mediacijos) kvalifikacijos tobulinimo programos socialiniams pedagogams, dirbantiems švietimo įstaigose (toliau – Mediacijos programa, parengimą. Programos tikslas – suteikti socialiniams pedagogams teorinių žinių ir ugdyti jų praktinius įgūdžius taikant tarpininkavimo (mediacijos) metodą. Siekdamas užtikrinti kokybišką parengtos Mediacijos programos įgyvendinimą, Centras vykdo kandidatų į lektorius, kurie po specialių mokymų turės teisę vykdyti Mediacijos programą savo regione, atranką.
Centras kviečia švietimo įstaigose dirbančius socialinius pedagogus, psichologus dalyvauti kandidatų į Mediacijos programos lektorius atrankoje. Planuojama atrinkti 20 kandidatų iš įvairių Lietuvos regionų.

2017 - 10 - 03

Su tarptautine socialinių edukatorių diena!

Spalio antroji – tarptautinė socialinių edukatorių diena!
Išskirtinis sveikinimas visiems nuo tarptautinio socialinių edukatorių tinklo AIEJI Presidento Benny Andersen: Happy social educators day: http://aieji.net/

2017 - 10 - 02

Vaiko gerovės specialistams aktualūs teisės aktai

Teisės aktų, aktualių visiems vaiko gerovės specialistams, įsigalėjusių nuo 2017 m. rugsėjo 1 dienos, sąvadas. Kviečiame susipažinti.

2017 - 09 - 05

Kviečiame į konferenciją “Švietimo būklė – prielaidos švietimo kokybei gerinti”

Metinė švietimo konferencija “Švietimo būklė – prielaidos švietimo kokybei gerinti”, organizuojama Švietimo ir mokslo ministerijos, įvyks 2017 m. rugpjūčio 25 d. Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centre Vilniuje. Kviečiame dalyvauti.

2017 - 08 - 22

Paskelbtas pilietinės visuomenės organizacijų (PVO) tvarumo indeksas

Pilietinės visuomenės organizacijų tvarumo indeksas (The Civil Society Organization Sustainability Index arba CSOSI) yra esminė analitinė priemonė pilietinio sektoriaus Vidurio ir Rytų Europoje ir Eurazijoje (E&E regione) vystymuisi vertinti. Jau dvidešimt metų šiuo indeksu vertinama šio sektoriaus pažanga dvidešimt devyniose šalyse. Indeksu tiriama bendra pilietinės visuomenės padėtis, daugiausia dėmesio skiriant PVO teisinei aplinkai, organizaciniams pajėgumams, finansiniam tvarumui, atstovavimui interesams, paslaugų teikimui, infrastruktūrai ir viešajam įvaizdžiui.

2017 - 08 - 22

Kviečiame teikti paraiškas Europos sąjungos fondų remiamų projektų finansavimui gauti

Paskelbtas 2014–2020 METŲ Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 PRIEMONĖS „MTEP REZULTATŲ KOMERCINIMO IR TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMAS“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 15 d. įsakymas nr. v-490.

2017 - 06 - 16