MTEP projektas


Inovacijos žengia į socialinio ugdymo profesionalų kasdienybę

Socialinis ugdymas tampa vis svarbesne mūsų gyvenimo dalimi, o šios profesijos atstovai vis dažniau renkasi inovatyvius darbo metodus, kompetencijų ugdymo galimybes bei inicijuoja viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą.

2015 - 02 - 25


Mokykla 2014

“Z karta: kaip sukurti dialogą”, “Maistas mokyklos valgykloje – tai garantuota kokybė!”, “Išmanieji sprendimai randa savo vietą klasėse” ir kiti straipsniai.

2014 - 12 - 29

Socialinis ugdymas tinklinėje visuomenėje II-a dalis

Radijo laidos įrašas.

2014 - 11 - 25

Kompetencijos socialiniame ugdyme: Kaitos brėžtis

Lietuvos socialinių pedagogų asociacija šiuo leidiniu prisideda prie nuoseklaus Lietuvos
nacionalinės mokslo plėtros strategijos įgyvendinimo.

2014 - 11 - 03

Galimybių studija “Socialinio ugdymo srities tyrėjų kompetencijų ugdymo galimybės”

Socialinis ugdymas yra tarpdisciplininėv mokslo sritis, kuri remiasi socialinių ir humanitarinių mokslų (antropologijos, filosofijos, ekonomikos, geografijos, istorijos, politologijos, psichologijos, socialogijos ir teisės) pagrindais bei individo ir jų grupių sąveiką su visuomene.

2014 - 10 - 01

Tyrimo “Socialinio ugdymo srityje dirbančių tyrėjų trūkstamų kompetencijų identifikavimas” ataskaita

Socialinės asmenybės kompetentingumas – vienas svarbiausių veiksnių, turinčių įtakos jos psichosocialinei adaptacijai. Kompetencijos sąvoka skirtinguose literatūros šaltiniuose yra įvairiai apibrėžiama.

2014 - 09 - 19

Projekto „Lietuvos MTEP pajėgumo didinimas ugdant socialinio ugdymo tyrėjų kompetencijas“ informacija

Lietuvos socialinių pedagogų asociacija nuo 2013 m. sausio iki 2015 m. sausio mėn. vykdo projektą „Lietuvos MTEP pajėgumo didinimas ugdant socialinio ugdymo tyrėjų kompetencijas“, finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

2014 - 06 - 26