Mokymų programos

Seminaras “Jaunimo subkultūros”

Seminaras paremtas hipoteze, kad santykiai tarp “jaunimo” ir “formalios suaugusiųjų” kultūrų yra komplikuoti dėl tarpusavio supratimo trūkumo. Dauguma jaunimo grupių dėl savo specifinių pomėgių, elgesio modelių, kalbos manierų ar aprangos stiliaus, kurie skiriasi nuo taip vadinamos “formalios suaugusiųjų” kultūros, turi neigiamą įvaizdį suaugusiųjų akyse. Labai dažnai taip yra dėl išankstinio nusistatymo, kurį sukelia informacijos apie […]

2010 - 02 - 23
Komentarai ( 0 )

Ugdytinių pažinimo svarba ir galimybės. Ugdymo individualizavimas

Socialinio pedagogo/darbuotojo klientu gali būti kiekvienas vaikas ar kitas visuomenės grupės narys, patekęs į sudėtingą gyvenimiškąją situaciją.

2009 - 12 - 23
Komentarai ( 0 )

Planų individualiam vaikų mokymui ir socialinių paslaugų teikimui paruošimas

Socialinis darbuotojas siekia ugdytinio sampratų, savivokos, elgesio, veiklos, santykių su kitais kokybinio pokyčio. Planingas ir tikslingas socialinio darbuotojo (socialinio pedagogo) veikimas, siekiant pozityvaus pokyčio individo gyvenime.

2009 - 12 - 23
Komentarai ( 0 )

Efektyvi socialinių paslaugų vadyba

Socialinės paslaugos plačiuoju požiūriu-visuomenei teikiamos paslaugos, tokios kaip švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, sporto, laisvalaikio, kultūros paslaugos.

2009 - 12 - 23
Komentarai ( 0 )

Personalo valdymas

Darbo procesų automatizavimas, kompiuterizavimas didina darbo diferencijavimą – reikia vis daugiau aukštos kompetencijos darbuotojų, tačiau didėja ir rutinianio darbo darbuotojų dalis.

2009 - 12 - 23
Komentarai ( 0 )

Socialinio ugdymo metodai

Socialinis ugdymas integrali moksleivių bendrojo ugdymo dalis. Jis apima ne tik socialiniam asmens ugdymui skirtus mokomuosius dalykus, bet ir daugelį kitų mokomųjų dalykų, kurių ugdomasis poveikis puoselėjant jauno žmogaus socialinę kultūrą yra labai reikšmingas.

2009 - 12 - 23
Komentarai ( 0 )

Darbas su tėvais vykdant mokyklos nelankymo prevenciją

Pagrindinės mokyklos nelankymo priežastys Mokymosi turinio neįsisavinimas, “spragos” žiniose, laiku nesiteikta individuali mokytojų ar specialistų pagalba (specialioji pedagoginė, psichologinė, specialioji ar kt.) Psichologiniai asmenybės ypatumai, emocijų ir elgesio sutrikimai ir konfliktiški santykiai su mokytojais Nepatenkinamos socialinės – ekonominės mokinio ir jo šeimos sąlygos Nepakankama pedagogų kompetencija ugdyti neturinčius motyvacijos, nereguliariai mokyklą lankančius mokinius bei neigiamos […]

2009 - 12 - 23
Komentarai ( 0 )

Bendrosios mokyklos nelankymo prevencijos priemonių rengimo nuostatos. Veiksmingų programų charakteristikos

Ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencijos priemonės: krūvių mažinimas; psichologinio klimato gerinimas (įvairios programos, vykdomos pačių mokyklų bei savivaldybių); socialiniai pedagogai mokyklose; psichologai mokyklose; prevencinio darbo grupės mokyklose ir koordinavimo grupės savivaldybėse; mokinių pavėžėjimas (geltonieji autobusiukai) ir kt

2009 - 12 - 23
Komentarai ( 0 )