Mokyklos nelankymo prevencija

2009 - 12 - 14

Mokymosi pasiekimų ir lankomumo užtikrinimas susijęs su mokinių problemų supratimu ir jų sprendimu. Vienas iš būdų, norint užkirsti kelią mokinių iškritimui, sietinas su prisirišimo prie mokyklos stiprinimu.

Mokytojų nuostatos gali padėti arba trukdyti mokymosi motyvacijai formuotis; geresnių rezultatų pasiekia tie mokytojai, kurie tikisi iš vaiko pastangų, geranoriškumo, pasirengimo bendradarbiauti ir aiškina vaiko elgesį remdamiesi šiomis nuostatomis.

Priedas
Priedas
Atgal

Komentarai

Jūs galite pateikti komentarą naudodamiesi žemiau esančia forma.