KVIETIMAS DALYVAUTI NACIONALINIO LYGMENS TARPININKAVIMO (MEDIACIJOS) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS SOCIALINIAMS PEDAGOGAMS PRETENDENTŲ Į LEKTORIUS ATRANKOJE

2017 - 10 - 03

Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – Centras) organizuoja nacionalinio lygmens tarpininkavimo (mediacijos) kvalifikacijos tobulinimo programos socialiniams pedagogams, dirbantiems švietimo įstaigose (toliau – Mediacijos programa, parengimą. Programos tikslas – suteikti socialiniams pedagogams teorinių žinių ir ugdyti jų praktinius įgūdžius taikant tarpininkavimo (mediacijos) metodą. Siekdamas užtikrinti kokybišką parengtos Mediacijos programos įgyvendinimą, Centras vykdo kandidatų į lektorius, kurie po specialių mokymų turės teisę vykdyti Mediacijos programą savo regione, atranką.
Centras kviečia švietimo įstaigose dirbančius socialinius pedagogus, psichologus dalyvauti kandidatų į Mediacijos programos lektorius atrankoje. Planuojama atrinkti 20 kandidatų iš įvairių Lietuvos regionų.

Kvalifikaciniai reikalavimai kandidatams į lektorius:

• turėti aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją, apibrėžtą Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakyme Nr. V-950, arba psichologo kvalifikaciją, atitinkančią Švietimo įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus;
• turėti ne trumpesnį kaip 5 metų praktinio socialinio pedagogo arba psichologo darbo švietimo įstaigoje stažą;
• turėti patirties vesti kvalifikacijos tobulinimo renginius (ne mažiau 60 ak. val. per paskutinius 3 metus);
• išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius švietimo pagalbos teikimą.

Atrinktų kandidatų į lektorius įsipareigojimai:

• dalyvauti 2017 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais 80 ak. val. trukmės mokymuose (numatomos vietos Vilnius ir Klaipėda). Mokymai bus organizuojami dalimis – 3, 3 ir 4 dienų seminarai. Tarp seminarų numatomas 2 savaičių trukmės tarpas, kurio metu kandidatai į lektorius privalės atlikti praktines užduotis.

Centro įsipareigojimai:

• mokymų metu pasirūpinti mokymų vieta, dalyvių apgyvendinimu, maitinimu;
• išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus sėkmingai baigus Lektorių mokymų programą (80 ak. val.). Kandidatą, įvykdžiusį visus reikalavimus, įtraukti į Mediacijos programos lektorių, galinčių vesti mokymus pagal Mediacijos programą, sąrašą.

Atrankos procedūra:

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti kandidatų į lektorius atrankoje, iki 2017 m. spalio 6 d. 17 val. turi:
1) užpildyti registracijos formą internete, adresu: https://goo.gl/forms/bK4QqjZTUGf1tgA43;
2) elektroniniu paštu sandra.valantiejiene@sppc.lt pateikti:
- CV bei kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų kopijas;
- motyvacinį laišką (iki 2000 ženklų) argumentuojant savo pasirinkimą tapti Mediacijos lektoriumi;
- darbdavio raštišką sutikimą dėl mokymosi sąlygų užtikrinimo;

Pateiktus dokumentus vertins Centro direktoriaus sudaryta komisija. Apie atrankos rezultatus iki 2017 m. spalio 20 d. bus informuotas kiekvienas atrinktas Kandidatas į lektorius asmeniškai elektroninio pašto adresu, nurodytu registracijos formoje.

Kilus klausimams, kreipkitės į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Psichologijos skyriaus socialinę pedagogę Sandra Valantiejienę el.paštu: sandra.valantiejiene@sppc.lt ar tel. 8 5 242 0979.

Kviečiame dalyvauti!

Atgal

Komentarai

Jūs galite pateikti komentarą naudodamiesi žemiau esančia forma.