Kviečiame prisijungti prie socialinės informacinės kampanijos „Pirmiausia – išklausyk“

2017 - 02 - 07

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas kviečia prisijungti prie socialinės informacinės kampanijos „Pirmiausia – išklausyk“ (angl. listen first). Šia kompanija siekiama daugiau dėmesio skirti pedagogų įtraukimui į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją ir pristatoma nauja Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuro parengta ir Departamento išversta informacinė medžiaga „Faktai mokytojams”.

Kviečiame susipažinti su kampanijos medžiaga:
vaizdo klipas – https://www.youtube.com/watch?v=Z_bHqKG6K-o;
informacinė medžiaga skirtingoms tikslinėms grupėms:
politikos formuotojams – http://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Prevencija/ListenFirst_LT.pdf;
tėvams – http://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Prevencija/tevams.pdf;
mokytojams – http://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/mokytojams_listn_first.pdf.

Visą Departamento parengtą informacinę medžiagą psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos tema bei daugiau informacijos apie Departamento įgyvendinamas socialines informacines kampanijas galima rasti Departamento interneto svetainės www.ntakd.lt rubrikoje „Prevencija“.

Nepamirškime, kad mokytojai gali padėti vaikams sveikai ir saugiai augti. Empatiškas ir rūpestingas išklausymas yra pirmas žingsnis siekiant stipraus tarpusavio ryšio tarp vaikų ir mokytojų. Net ir pakliuvę į labai sudėtingą situaciją vaikai, kurie lanko mokyklą ir jaučiasi jos dalimi, lengviau atsispiria rizikingam elgesiui. Mokytojų uždavinys kurti pozityvų mokyklos klimatą, kuris skatina aktyvų vaikų dalyvavimą mokyklos gyvenime.

Atgal

Komentarai

Jūs galite pateikti komentarą naudodamiesi žemiau esančia forma.