Kviečiame į NVO vaikams organizuojamą konfederaciją ,, Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė”, kuri įvyks rugsėjo 24 d. Lietuvos Respublikos Seime. Išankstinė registarcija būtina

2014 - 09 - 17

Tikimės, kad renginio metu bus atkreiptas deramas dėmesys į valstybinio ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo problemas, į parengtą valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vaiko gerovės srityje, bendradarbiavimo studiją, jų bendradarbiavimo modelį bei gerosios praktikos pavyzdžius ir jų analizę.

Renginyje kviečiame dalyvauti LR Seimo narius, ministerijų ir savivaldybių atstovus ir specialistus, akademinės visuomenės atstovus, projekto partnerius ir nevyriausybinio sektoriaus atstovus.

NVO vaikams konfederacija (toliau – konfederacija) buvo įsteigta 2005 metais. Šiuo metu konfederacija jungia daugiau nei 60 nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su vaikais ir vaikų labui. Taip pat nuolat stebi ir kaupia informaciją apie valstybės vykdomas vaikų labui skirtas programas ir vaikų teisių užtikrinimą, rengia JT komentarą „Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje“. Konfederacijos nariai vykdo stebėseną ir konvencijos įgyvendinimo visuomeninę priežiūrą. Pagrindinis konfederacijos veiklos tikslas – kovoti už fundamentalių vaiko teisių įgyvendinimą Lietuvoje.

Preliminarią renginio darbotvarkę pridedame.

Kontaktinis asmuo konferencijos dalyvavimo klausimais: Sigita Astrauskaitė, NVO vaikams konfederacijos projektų vadovė, tel. 860330432; sigulda10@hotmail.com;

Registruotis prašytume iki rugsėjo 22 d. 9.00 val. elektroniniu adresu: juta.ibianskaite@lrs.lt

Renginio organizatorių vardu NVO vaikams konfederacijos direktorė Elena Urbonienė

Kvietimas į konferenciją
Kvietimas į konferenciją
Atgal

Komentarai

Jūs galite pateikti komentarą naudodamiesi žemiau esančia forma.