Klauskite

Dirbu mokykloje socialiniu pedagogu (6 metus), ir gavau iš vadovo įspėjimą, jog mažėjant mokykloje mokinių skaičiui mano (socialinio pedagogo) darbo krūvis yra mažinamas. Ar socialinio pedagogo etatas yra susijęs su mokinių skaičiumi? Jeigu yra, tai prašyčiau atsiųsti oficialų dokumentą pagrindžiantį tai.

Į klausimą atsako Algimantas Šimaitis, 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento

Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyriausiasis specialistas. A.Volano g. 2/7, LT–01516, Vilnius, tel. (8-5) 219 1184, faksas (8-5) 261 2077, mob.tel. 868254220 
El.paštas: Algimantas.Simaitis@smm.lt ; http://www.smm.lt

Dėkoju Jums, kad kreipiatės dėl socialinio pedagogo etato ir norėčiau informuoti, kad socialinių pedagogų etato normatyvus nustato Jūsų mokyklos sąvininko teises ir pareigas atliekantis institucija, tai tikriausia savivaldybės taryba, todėl Jums reikia pasitikslinti kokie normatyvai yra nustatyti.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos apraše patvirtintame švietimo ir mokslo ministro yra atskiru punktu apibrėžta tai, todėl prašytume tuo ir vadovautis, tačiau pažymiu, kad Švietimo ir mokslo ministerija nepritaria švietimo pagalbos specialistų mažinimui, nes 16-oji Lietuvos Repsublikos Vyriausybė savo programoje yra numačiusi didinti švietimo pagalbos specialistų skaičių, todėl esant nesutarimui prašytume kreiptis į savivaldybės administraciją, o jei nebus išnagrinėtas šis klausimas, kad liktų visas etatas mokykloje, prašytume kreiptis į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrą raštu.

Laba diena, įdėmiai seku asociacijos veiklą ir norėčiau įsijungti į asociacijos narių gretas. Kaip galima įstoti į asociacijos narius?

Ačiū už pasitikėjimą, ačiū, kad norite prisijungti prie mūsų veiklų. Prašyčiau parašyti elektroninį laišką adresu lspasociacija@gmail.com ir Jums bus atsakyta, bus atsiųsta nario anketa ir nurodyti duomenys stojimo ir nario mokesčiui.

Neradote Jus dominančių temų? Prašome užplidyti žemiau pateiktą formą ir mes pasistengsime kuo skubiau atsakyti.