Kaip tėvai gali padėti savo vaikų sėkmingesniam mokymuisi?

2011 - 11 - 10

OECD PISA išleido naują trumpraštį „Kaip tėvai gali padėti savo vaikų sėkmingesniam mokymuisi?” (What can parents do to help their children succeed in school?). Jis gali būti naudingas planuojant veiklą su tėvais, rūpinantis tėvų švietimu.

Kaip žinote, PISA tyrė ne tik mokinių pasiekimus, bet ir konteksto dalykus. Greta kitų buvo tiriami mokinių tėvai, jų ir jų vaikų veikla pradinėse klasėse ir kai jų vaikams sukako 15 metų.

Kelios esminės tyrimo mintis.

Sėkmingesni tie 15-mečiai, kuriems tėvai skaitė knygas vaikystėje, ypač pirmaisiais mokymosi metais pradinėje mokykloje. Tokių vaikų rodikliai statistiškai reikšmingai skiriasi nuo vaikų, kurių tėvai vaikams skaitė retai, nereguliariai ar iš viso knygų neskaitė. Vaikų, kuriems knygos buvo skaitomos, rezultatų pranašumas išsiskiria nepaisant jų socioekonominės aplinkos, t.y. ar iš turtingų, išsilavinusių, ar iš nepriteklių patiriančių, išsilavinimo stokojančių šeimų. Jei buvo skaitomos knygos reguliariai, geresni visų socialinių grupių vaikų rezultatai pagrindinėje mokykloje.

2. PISA tyrėjai teigia, kad geresni vyresnio amžiaus vaikų rezultatai priklauso ne nuo tėvų su savo mažamečiais vaikais praleisto laiko, o nuo nuoširdaus ir aktyvaus tėvų įsitraukimo į veiklą su vaiku.

3. Vaikų, kuriems pradinėse klasėse buvo skaitoma kasdien ar beveik kasdien, rezultatai geresni net 25 taškais vidutiniškai palyginti su tais, kuriems nebuvo skaitoma arba beveik nebuvo skaitoma.
Iš tyrimo šalių ypač išsiskiria Lietuva (skiriasi tik 4 taškais) ir Naujoji Zelandija (skiriasi net 63 taškais).

4. Rezultatų skirtumai yra socioekonominių skirtumų atspindys, t.y. iš palankesnės, labiau aprūpintos šeimos vaikai pasiekia geresnių rezultatų, tačiau jei palyginsime tos pačios socialinės grupės vaikų
rezultatus, tai jie skiriasi 14 taškų: geresni tų vaikų, kuriems tėvai kasdien ar kas savaitę kalbėjosi apie vaikų mokymąsi, domėjosi, ką vaikas veikė per dieną, kai tėvai pasakoja vaikams įvairias istorijas
ir pan. Geresni skaitymo rezultatai ir tada, kai tėvai žaidžia su abėcėlės pagrindu sukurtais žaislais.

5. Ypač įdomūs ir netikėti rezultatai:
geresni rezultatai tų vaikų, kurių tėvai kasdien ar kas savaitę kalbasi apie politinius ir socialinius klausimus (vidutiniškai 28 taškais, Lietuvoje net 23 taškais (atmetus socioekonominį veiksnį, vis tiek lieka 12 taškų daugiau), Italijoje net 42 taškais);
kasdien ar kas savaitę kalbasi apie knygas, filmus, TV programas, apie veiklą mokykloje, svarbus net valgymas kartu prie vieno stalo, kalbėjimas akis į akį su vaiku (Lietuvoje apie 3 taškus).
Tyrėjai pabrėžia, kad kiekviena mokykla, mokytojai, visa švietimo sistema turi išaiškinti, kaip padėti užsiėmusiems tėvams atlikti svarbesnį vaidmenį mokant vaikus, mokykloje ir už mokyklos ribų.

Daugiau informacijos: www.pisa.oecd.org

Atgal

Komentarai

Jūs galite pateikti komentarą naudodamiesi žemiau esančia forma.