Jolanta Daugalienė ketina įgyti socialinės pedagogės ekspertės kvalifikacinę kategoriją

2014 - 07 - 07

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė Jolanta Daugalienė ketina įgyti socialinės pedagogės ekspertės kvalifikacinę kategoriją.

Vadovaujantis Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų 45 punktu, Ugdymo plėtotės centras stebėti ir vertinti jos praktinę veiklą delegavo Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos direktorę, švietimo konsultantę (socialinių pedagogų veiklos vertintoją) Auksę Petruškevičiūtę.

Atgal

Komentarai

Jūs galite pateikti komentarą naudodamiesi žemiau esančia forma.