Aktuali informacija dėl socialinio pedagogo kvalifikacinių reikalavimų ir pareiginių instrukcijų patvirtinimo

2010 - 02 - 02

Švietimo ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į tai, kad globos namuose naikinama auklėtojo pareigybė, o šių darbuotojų veikla yra daug platesnė, pakeitė įsakymą „Dėl Socialinio pedagogo kvalifikacinių reikalavimų ir pareiginių instrukcijų patvirtinimo”. Pakeitimai leidžia vaikų globos namų auklėtojams be papildomų studijų dirbti pagal socialinio pedagogo pareigybę ir išsaugoti darbo vietą toje pačioje įstaigoje, tačiau socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją jie privalo įgyti iki 2013 m. rugsėjo 1 d.

Vaikų globos namuose šiuo metu dirba 209 auklėtojai, iš jų 34 turi aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, 175 yra su aukštuoju išsilavinimu. Vaikų globos įstaigų pertvarka įvykdyta vadovaujantis Vaikų globos įstaigų tinklo optimizavimo planu, patvirtintu socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m., kur numatyta, kad auklėtojo pareigybė naikinama ir nuo 2010 m. sausio 1 d., o vaikų globos namuose gali dirbti tik socialiniai pedagogai arba socialiniai darbuotojai.

Pakeistas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 1667 „Dėl socialinio pedagogo kvalifikacinių reikalavimų ir pareiginių instrukcijų patvirtinimo” atiduotas skelbti “Valstybės žiniose” ir įsigalios nuo jo paskelbimo momento.

Įsakymas Nr.V-148
Įsakymas Nr.V-148
Įsakymas Nr.V-2319
Įsakymas Nr.V-2319
Įsakymas Nr.ISAK-2819
Įsakymas Nr.ISAK-2819
Įsakymas Nr.1667
Įsakymas Nr.1667
Atgal

Komentarai

Jūs galite pateikti komentarą naudodamiesi žemiau esančia forma.