Tarptautinis mokslinis simpoziumas „Pozityvioji socializacija, verslumas ir socialinė
"Diena be mokslo - tuščiai praleista diena. Tiek daug yra ko mokytis ir tiek mažai tam turime laiko." Albertas Einšteinas

Kviečiame teikti paraiškas Europos sąjungos fondų remiamų projektų finansavimui gauti

Paskelbtas 2014–2020 METŲ Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 PRIEMONĖS „MTEP REZULTATŲ KOMERCINIMO IR TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMAS“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 15 d. įsakymas nr. v-490.

2017 - 06 - 16

Kviečiame į pristatymą „Būklė 2017: Lietuvos mokslas, studijos ir inovacijos“

Birželio 22 d. 9.30-13.00 val. Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, Vilnius) MOSTA pristatys apžvalgą „Būklė 2017: Lietuvos mokslas, studijos ir inovacijos“. Apžvalgoje išskiriami pagrindiniai praėjusiais metais priimti sprendimai dėl studijų, mokslo ir inovacijų sistemų tobulinimo, Lietuvos studijoms, mokslui ir inovacijoms kylantys iššūkiai ir tendencijos. Vyks diskusija, siekiant aptarti galimybes mokytis iš esamų Lietuvos studijų, mokslo ir inovacijų stiprybių, šį potencialą pristatyti pasauliui ir kurti atviros bei globaliai konkurencingos valstybės įvaizdį.

2017 - 06 - 16

Lietuvos švietimo tarybos spaudos konferencijoje pristatyta Lietuvos švietimo būklės 2013–2016 m. apžvalga

Birželio 9 d. įvyko Lietuvos švietimo tarybos spaudos konferencija, kurioje buvo pristatyta Lietuvos švietimo būklės 2013–2016 m. apžvalga ir dalyvavo Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė prof. habil. dr. Vilija Targamadzė, Neformaliojo švietimo apžvalgos vadovas Arminas Varanauskas, Ankstyvojo ugdymo apžvalgos vadovė prof. dr. Ona Monkevičienė, Bendrojo ugdymo apžvalgos vadovas doc. dr. Mindaugas Kvietkauskas, Aukštojo mokslo apžvalgos vadovas Paulius Baltokas, Švietimo pagalbos apžvalgos vadovė doc. dr. Giedrė Kmitienė, Pedagogų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo apžvalgos darbo grupės narė doc. dr. Sigita Girdzijauskienė ir Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Vaidotas Levickis.

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15259&p_k=1&p_a=media_object_viewer&guid=BDE0A842-EA2C-4D2B-B089-9E5AAF8B8CCF

2017 - 06 - 15

Švietimo ir mokslo komiteto klausymai dėl Seimo nutarimo „Dėl bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairių patvirtinimo“ projekto

2017 m. birželio 12 d. 14 val. Seime vyks Švietimo ir mokslo komiteto klausymai dėl Seimo nutarimo „Dėl bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairių patvirtinimo“ projekto Nr. XIIIP-742. Klausymai taip pat bus tiesiogiai transliuojami internetu Seimo svetainėje.
Jei turite pastabų ar pasiūlymų gairėms, prašome juos atsiųsti ir atvykti jų pristatyti į klausymus. Pastabų ir pasiūlymų bei registracijos į klausymus lauksime e.paštu lina.giriuniene@lrs.lt iki birželio 7 d.

2017 - 06 - 02

Mokinių gyvensenos tyrimo rezultatai. Kviečiame susipažinti

Higienos institutas, visuomenės sveikatos technologijų centro tyrimų skyrius pristato „Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos rodiklių suvestinę–ataskaitą“, kurioje pateikiami apibendrinti 2016 metais atlikto pirmojo visose Lietuvos savivaldybėse mokyklinio amžiaus 5, 7 ir 9 (pirmų gimnazijos) klasių mokinių gyvensenos tyrimo rezultatai.

2017 - 05 - 31

Kviečiame į tarptautinę konferenciją „Smurto prieš vaikus prevencija ir intervencija: Šiaurės Europos šalių patirtis mažinant smurtą patiriančių vaikų skaičių“

2017 m. birželio 2 d. 9.00–13.30 val. Konstitucijos salėje (Seimo I rūmai, Gedimino pr. 53, Vilnius) vyks tarptautinė konferencija „Smurto prieš vaikus prevencija ir intervencija: Šiaurės Europos šalių patirtis mažinant smurtą patiriančių vaikų skaičių“. Registracija į konferenciją iki 2017 m. gegužės 31 d.
http://www3.lrs.lt/pls/inter/renginiai_registracija.registruotis?p_registracijos_id=1190&p_forma=1

2017 - 05 - 30

Projekto „Lietuvos MTEP pajėgumo didinimas ugdant socialinio ugdymo tyrėjų kompetencijas“ informacija

Lietuvos socialinių pedagogų asociacija nuo 2013 m. sausio iki 2015 m. sausio mėn. vykdo projektą „Lietuvos MTEP pajėgumo didinimas ugdant socialinio ugdymo tyrėjų kompetencijas“, finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto veiklos