<!–:lt–>Tarptautinis mokslinis simpoziumas „Pozityvioji socializacija, verslumas ir socialinė atsakomybė”<!–:–><!–:en–>Tarptautinis mokslinis simpoziumas „Pozityvioji socializacija, verslumas ir socialinė atsakomybė���<!–:–>
"Diena be mokslo - tuščiai praleista diena. Tiek daug yra ko mokytis ir tiek mažai tam turime laiko." Albertas Einšteinas
Aktualios naujienos:

Lietuvos socialinių pedagogų asociacija nuo 2013 m. sausio iki 2015 m. sausio mėn. įgyvendina projektą „Lietuvos MTEP pajėgumo didinimas ugdant socialinio ugdymo tyrėjų kompetencijas“, kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-015.

Kviečiame į mokslinę-praktinę jaunimo tyrėjų konferenciją

2016 m. rugsėjo 8 d. kviečiame į 3-ąją mokslinę-praktinę jaunimo tyrėjų konferenciją, kuri yra skirta Lietuvos jaunimo politikos 20-mečiui.

Konferencijos tema: Jaunimo dalyvavimo ir atskirties, laisvės ir atsakomybės takoskyros.

Konferencijos vieta: Mykolo Romerio universitetas.

Daugiau informacijos ir registracijos formą rasite čia:
http://jaunimo-tyrimai.mruni.eu/

2016 - 08 - 19

Tarptautinė konferencija „Muzika ir muzikos terapija vaikų ir paauglių sveikatai“

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Muzika ir muzikos terapija vaikų ir paauglių sveikatai“, kuri įvyks š.m. rugpjūčio 5 – 6 d.
Konferencijos vieta – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos II (Kongresų) rūmai, Tilto g. 16, Vilnius

2016 - 07 - 19

Konferencija – diskusija „MOTERIMS REIKIA DEMOKRATIJOS. O AR DEMOKRATIJAI REIKIA MOTERŲ?“

2016 birželio 30 dieną 14 val. Europos lyčių lygybės institute (Gedimino pr. 16, Vilnius) įvyks konferencija – diskusija „MOTERIMS REIKIA DEMOKRATIJOS. O AR DEMOKRATIJAI REIKIA MOTERŲ?“, kurioje bus pristatyti nacionalinio tyrimo rezultatai, skaitomi pranešimai, diskutuos atskirų politinių partijų atstovai, dalyvaus skirtingas institucijas atstovaujantys ar tiesiog pavieniai fiziniai asmenys.

Konferenciją – diskusiją organizuoja Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės edukacijos fakulteto Socialinio ugdymo katedra drauge su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Pilietinės edukacijos centru.

Asmuo kontaktams: prof. dr. Irena Zaleskienė, Socialinio ugdymo katedra Socialinės edukacijos fakultetas, Lietuvos edukologijos universitetas, tel.: +370 687 90850; el.p: irena.zaleskiene@leu.lt

2016 - 06 - 29

Peticija dėl socialinių pedagogų skaičiaus didinimo

Mieli socialiniai pedagogai ir socialinių pedagogų bičiuliai, esate kviečiami pasirašyti Lietuvos edukologijos universiteto socialinės pedagogikos absolventų inicijuotą peticiją Dėl socialinių pedagogų skaičiaus didinimo. Pasirašykite patys, pakvieskite ir kitus.
http://peticijos.lt/visos/72032/signed#.V2G2GdfoA24.facebook

2016 - 06 - 21

Diskusija “Daugiafunkcinio centro kūrimosi galimybės: ikimokyklinės ugdymo įstaigos atvejis”

2016 m. birželio 21 d. 15 val. Lietuvos edukologijos universitete, 607 auditorijoje įvyks diskusija “Daugiafunkcinio centro kūrimosi galimybės: ikimokyklinės ugdymo įstaigos atvejis”.
Diskusijos iniciatorė – Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio direktorė Ramutė Kęstenienė.

2016 - 06 - 20

Buriasi Vilniaus profesinių mokyklų socialiniai pedagogai

Nors jau pirmosios vasaros dienos, tačiau socialiniai pedagogai nesnaudžia. Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos socialinė pedagogė Laura Žarskienė kartu su Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro socialiniu pedagogu Tomu Morkūnu nutarė suburti Vilniaus profesinių mokyklų socialinius pedagogus. Rezultatai puikūs – susirinko visi kviesti specialistai. Ateityje kartu su Lietuvos socialinių pedagogų asociacija pakviesime burtis ir kitų Lietuvos miestų profesinių mokyklų socialinius pedagogus.

2016 - 06 - 09

Projekto „Lietuvos MTEP pajėgumo didinimas ugdant socialinio ugdymo tyrėjų kompetencijas“ informacija

Lietuvos socialinių pedagogų asociacija nuo 2013 m. sausio iki 2015 m. sausio mėn. vykdo projektą „Lietuvos MTEP pajėgumo didinimas ugdant socialinio ugdymo tyrėjų kompetencijas“, finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto veiklos